Integritetspolicy

Hantering av personrelaterade uppgifter

För oss på On Black är det oerhört viktigt att du som kund kan känna dig trygg med att vi följer alla uppsatta riktlinjer när det gäller användande av persondata. Det är viktigt för oss att du som kund alltid kan lita på att vi strikt håller oss inom de lagar och regler som reglerar bearbetning av personrelaterade uppgifter.

Allmänt

Denna policy avser integritet och beskriver hur

 • ON BLACK GROUP AB
 • Org.nr: 559362-8059
 • E-post: kontakt@onblack.se

Vi samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när On Black tillhandahåller tjänster och produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss, har kontakt med vår kundservice, besöker våra webbplatser eller skapar ett medlemskonto.

Personuppgiftsansvarig

ON BLACK GROUP AB är personuppgiftsansvarig för att On Black's behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 • ON BLACK GROUP AB
 • Org.nr: 559362-8059
 • E-post: kontakt@onblack.se

Vilka personuppgifter behandlar On Black?

Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som möjligt. Det betyder att vi bara använder de uppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning och upprätthålla kommunikationen med dig. Personuppgifter vi samlar in från dig som är kund är följande:

 • Namn
 • Adress (leverans- och räkningsadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • Köphistorik
 • IP-adress och information om användning av webbplatsen
 • Personuppgifter som du anger vid kontakt med t.ex. kundservice

För att kunna bearbeta din beställning fullständigt överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner. Vi samlar även in dina adressuppgifter från tredje parts tjänster för adressuppdateringar. När du besöker vår hemsida sparar vi följande uppgifter av administrativa och tekniska skäl: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter blir anonymiserade och används för vår statistik och för att vi ska kunna förbättra vår internet- och onlinetjänst. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Detta innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade.

När behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbsida, handlar hos oss, prenumererar på vårt nyhetsbrev, skapar ett medlemskonto eller kontaktar vår kundservice. Anledningen till att vi samlar in denna information är för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal.

 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat av ändamålet. Hur lång tid detta är kan variera beroende på typ av personuppgift och ändamål. Se nedan: 

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp
Lagringstid: 3 år efter genomfört köp

Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp och samtycke

Lagringstid: 12 månader efter genomfört köp eller tills samtycket återkallas

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan känna dig helt trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

Eventuella ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar ifall det skulle bli nödvändigt p.g.a. ny teknologi eller liknande. Var god säkerställ att du har den mest aktuella versionen. Ifall vi ändrar grundläggande paragrafer i denna dataskyddsförklaring kommer vi att gå ut med information om detta på vår hemsida.

×